Language:

Ogrzewanie pelletem

DLACZEGO UŻYWANIE BIOMASY?

W nowoczesnym świecie mamy coraz częściej do czynienia z kwestią zapewnienia racjonalnego wykorzystania energii, zredukowaniem zanieczyszczenia i globalnym ociepleniem spowodowanym gazami cieplarnianymi.

Głównym wyzwaniem nie jest samo używanie energii, lecz sposób jej używania i dostarczania. Drewno jest paliwem odnawialnym, naturalnym, ekologicznym sposobem ogrzewania, a dzięki wszechstronności i wygodzie, jest ono również nazwane „przyszłościowym źródłem energii."

Podczas palenia, drewno emituje tyle CO2, ile drzewo wchłaniało podczas swojego życia. Dlatego koncentrujemy się głównie na biomasie, która jest jedną z bardziej ekologicznych i wygodnych opcji dla systemów grzewczych wykorzystujących paliw kopalnych.

ZREDUKOWANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA

Usprawnienie systemu ogrzewania z punktu widzenia kosztów energii, które są coraz wyższe jest jeszcze ważniejsze, dlatego rozsądne jest oszczędzanie w tym samym czasie zarówno energii, jak i pieniędzy.

Wiele wspólnot nadal korzysta z domowych systemów ogrzewania, które są przestarzałe i ponadgabarytowe. Te systemy mają niskie zyski roczne, a z powodu dużej utraty ciepła, koszty ogrzewania, które już i tak są duże, stają się jeszcze większe. Za pomocą modernizacji systemu ogrzewania i przejścia na paliwo z odnawialnych źródeł, można oszczędzać do 50% kosztów eksploatacyjnych.