Language:

Technologia BIOLOGIC


TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI DLA MAKSYMALNEJ SKUTECZNOŚCI

Innowacyjne technologie Biodom są źródłem wielu nowych i potwierdzonych rozwiązań dla systemu ogrzewania. Stanowiąc wygodny koncept sterowania z wbudowaną zaawansowaną technologią BIOLOGIC, automatycznie dopasowuje parametry w taki sposób, że spalanie ma miejsce cały czas w kontrolowanych i optymalnych warunkach. Rezultatem jest niskie i kontrolowane zużycie paliwa, obniżenie emisji i uwalniania szkodliwych gazów, w wyniku wyjątkowej jakości pelletu.

Innowacyjna technologia BIOLOGIC – to znaczy że klasyczne kontrolery urządzeń grzewczych działają ze stałymi parametrami, podczas gdy system BIOLOGIC reguluje automatycznie parametry i gwarantuje optymalną wydajność. To oznacza, że podczas zmiany jakości i wartości opałowej pelletu, lub zmiany ciągu kominowego pod wpływem różnego ciśnienia, wskaźnik efektywności nie spada. BIOLOGIC pozwala na dostosowanie się pracy urządzenia podczas zmiany warunków pracy, podczas gdy w klasycznych kontrolerach urządzeń wskaźnik efektywności może spaść ponad 10%.

System sterowania BIOLOGIC zapewnia detekcję (rozpoznawanie): powietrza wlotowego do spalania, gęstość powietrza, ciągu kominowego, jakość pelletu w odniesieniu do jego wartości opałowej, wilgotności i długości. System wykrywa ilość odprowadzanych spalin i pracę palnika. Dzięki ciągłej automatycznej regulacji, nie ma żadnych zakłóceń w pracy urządzenia, a zużycie paliwa jest zawsze optymalne. Zaawansowana najnowsza technologia BIOLOGIC pozwala na palenie się z maksymalną skutecznością i przy niskiej emisji. Kotły i kominki BIODOM z technologią BIOLOGIC nie wymagają serwisowania i pozwalają zaoszczędzić od 10% do 40% zużytego pelletu do wytworzenia tej samej ilości energii cieplnej.